ESG aktualności

Odroczenie sektorowych ESRS i ESRS dla firm z państw trzecich

Standrady sektorowe ESRS
Komisja Europejska złożyła wniosek zmierzający do odroczenia o 2 lata przyjęcia przez Komisję aktów delegowanych w postaci sektorowych ESRS i ESRS dla niektórych podmiotów z państw trzecich.
Dyrektywa CSRD wprowadzająca obowiązek składania tzw. raportów dotyczących zrównoważonego rozwoju zakłada konkretne terminy wydania aktów delegowanych w postaci ESRS, czyli standardów sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.

Standardy ogólne, tzw. pierwszy zestaw ESRS dotyczący wszystkich firm zobowiązanych do raportowania, niezależnie od branży, w której działają, zostały już przyjęte przez Komisję w dniu 31.07.2023 r. i aktualnie są przedmiotem kontroli dokonywanej przez Parlament Europejski i Radę. Dyrektywa CSRD przewiduje także, że sektorowe ESRS i ESRS dla określonych jednostek z państw trzecich powinny zostać przyjęte do 30.06.2024 r.

Komisja jednak uznała, iż przedsiębiorstwa powinny mieć więcej czasu na adaptację do pierwszego pakietu ESRS i na ich prawidłowe wdrożenie w coroczne raportowanie, zanim będą zobowiązane do stosowania dodatkowych wymogów wynikających z ESRS sektorowych. Odroczenie w czasie przyjęcia nowych zestawów ESRS o 2 lata, a więc do 30.06.2026 r. ma także zapewnić EFRAG więcej czasu na opracowanie tych standardów.
"Przedsiębiorstwom należy zatem zapewnić wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się do wszelkich nowych wymogów sprawozdawczych. Ich kumulacja postępująca wraz z upływem czasu może prowadzić do zbędnych, powielających się lub przestarzałych obowiązków, nieefektywnych terminów i częstotliwości składania sprawozdań lub nieodpowiednich metod gromadzenia danych."
Komisja Europejska