ESG aktualności

Porozumienie paryskie - wyjaśniamy co to takiego i z czym się wiąże

Porozumienie paryskie

Porozumienie paryskie przyjęto podczas konferencji klimatycznej w Paryżu (COP21) w grudniu 2015 r. To pierwsze w historii uniwersalne, prawnie wiążące porozumienie w dziedzinie klimatu.

Do porozumienia paryskiego przystąpiło prawie 190 krajów i określiło, że do 2050 r. Unia Europejska będzie neutralna klimatycznie.
Zgodnie z wymogami porozumienia przed końcem 2020 r. UE przedstawiła długofalową strategię redukcji emisji i zaktualizowane plany klimatyczne. Zobowiązała się w nich, że do 2030 r. ograniczy unijne emisje o co najmniej 55% w porównaniu z poziomami z 1990 r.
Serwis Rady Europejskiej
Założenia porozumienia paryskiego:
  • określenie długoterminowego celu w postaci utrzymania wzrostu średniej temperatury na świecie znacznie poniżej 2°C względem poziomu sprzed epoki przemysłowej;
  • dążenie do ograniczenia wzrostu średniej temperatury do 1,5°C;
  • drastyczna redukcja poziomu emisji w skali świata - osiągnięcie równowagi między emisjami i pochłanianiem gazów cieplarnianych w drugiej połowie XXI wieku.
  • Do 2050 r. UE będzie neutralna klimatycznie.
Porozumienie paryskie weszło w życie 4 listopada 2016 r., gdy spełniony został warunek jego ratyfikacji przez co najmniej 55 państw odpowiedzialnych za co najmniej 55% globalnych emisji gazów cieplarnianych. Porozumienie ratyfikowały wszystkie państwa UE.
Porozumienie Paryskie stanowiło podwaliny ESG.