ESG aktualności

ESRS standardy zrównoważonego rozwoju wchodzą w życie!

ESRS, EFRAG
Zgodnie z informacją podaną przez EFRAG, 21.10.2023 r. upłynął 2-miesięczny termin, w którym Parlament Europejski i Rada mogły zgłosić sprzeciw do ESRS (Europejskie Standardy Sprawozdawczości w spr. Zrównoważonego Rozwoju), przyjętych 31.07.2023 r. przez Komisję Europejską. Skoro sprzeciw nie został zgłoszony przez żaden z ww. organów, akt delegowany wchodzi w życie.