ESG aktualności

Dyrektywa CSRD - wzrost progów finansowych o 25%

Dyrektywa CSR podwyższenie progów o 25%
zdjęcie wygenerowane przez DALL·E

Dyrektywa CSRD - Komisja Europejska podniosła progi finansowe o 25%

W dniu 17.10.2023 r. Komisja Europesja przyjęła dyrektywę zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE w odniesieniu do dostosowania kryteriów wielkości przedsiębiorstwa dla mikro-, małych, średnich i dużych jednostek lub grup.
W wyniku wystąpienia znaczącej inflacji w ostatnich latach Komisja Europejska zaproponowała podniesienie progów definiujących wielkość przedsiębiostw: mikro-, małych, średnich i dużych jednostek lub grup.
Limity zdefiniowane w pierwotnej treści dyrektywy CSRD zostały zwiększone o 25% (z zaokrągleniem kwot w górę).
Zmniejszenie obciążeń i racjonalizacja wymogów sprawozdawczych
"Zmniejszenie obciążeń administracyjnych jest kluczowe dla utrzymania konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw. Długoterminowa komunikacja Komisji w sprawie konkurencyjności wyznacza cel w postaci redukcji obciążeń związanych z wymogami sprawozdawczymi o 25%, nie podważając przy tym celów politycznych związanych z inicjatywami objętymi tymi wymogami."
- Komisja Europejska
Po zmianie progów wygląda to następująco:
Źródło: Komisja Europejska (DG FISMA
Mikro przedsiębiorstwa:
  • suma bilansowa wzrasta z 350 tysięcy EUR do 450 tysięcyEUR,
  • próg obrotów netto z 700 tysięcy EUR do 900 tysięcy EUR.

Małe przedsiębiorstwa:
  • suma bilansowa wzrasta z 4 milionów EUR do 5 milionów EUR,
  • próg obrotów netto z 8 milionów EUR do 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa i grupy:
  • suma bilansowa wzrasta z 20 milionów EUR do 25 milionów EUR,
  • próg obrotów netto z 40 milionów EUR do 50 milionów EUR.

Duże przedsiębiorstwa i grupy:
  • suma bilansowa wzrasta z 20 milionów EUR do 25 milionów EUR,
  • próg obrotów netto z 40 milionów EUR do 50 milionów EUR.
Przypomnijmy:
O klasyfikacji jednostek lub grup jako „mikro-”, „małe”, „średnie” lub „duże” jednostki lub grupy decyduje spełnienie dwóch z trzech kryteriów wielkości przedsiębiorstwa, przy czym na te trzy kryteria składają się: dwa kryteria wyrażone w wartościach pieniężnych („suma bilansowa” i „przychody netto ze sprzedaży”) oraz kryterium dotyczące średniej liczby zatrudnionych. O tym piszę szerzej na stronie Dyrektywa CSRD.