Serwis informacyjny ESG
Kancelarii Prawnej Aleksandra Przybylska-Fąfara

Taksonomia - co to takiego?

Taksonomia, to nowe prawo Unii Europejskiej dotyczące klasyfikowania działalności gospodarczej jako zrównoważonej środowiskowo.


Taksonomia to pierwszy ustandaryzowany i kompleksowy system klasyfikacji zrównoważonej działalności gospodarczej. Celem tych przepisów jest promowanie nadkładów na inwestycje przyjazne środowisku naturalnemu.

Co oznacza pojęcie taksonomia?
Jest to umowna, potoczna nazwa rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje (Rozporządzenie).

Jak to działa?
Celem taksonomii jest stworzenie jednolitych, ogólnoeuropejskich zasad raportowania i kwalifikowania danej działalności gospodarczej jako zrównoważonej środowiskowo.
Art. 8 Rozporządzenia określa, że każde przedsiębiorstwo podlegające obowiązkowi publikacji informacji niefinansowych na mocy art. 19a lub 29a Dyrektywy 2013/34/UE zawiera w swoim raporcie informacje o tym, w jaki sposób oraz w jakim stopniu jego działalność jest zrównoważona środowiskowo.

Spółki mają za zadanie przeprowadzić analizę i zaraportować w szczególności:
 • odsetek obrotu z produktów lub usług zrównoważonych środowiskowo,
 • odsetek wydatków inwestycyjnych na aktywa i procesy zrównoważone środowiskowo,
 • odsetek kosztów operacyjnych związanych z produktami lub usługami zrównoważonymi środowiskowo.

Przyjrzyjmy się zatem jaką działalność można uznać za działalność zrównoważoną środowiskowo.
Działalność zrównoważona środowiskowo
musi spełniać 4 poniższe warunki:
1
Wnosi istotny wkład w realizację co najmniej jednego z sześciu celów środowiskowych:
 • Cel 1: łagodzenie zmian klimatu
 • Cel 2: adaptacja do zmian klimatu
 • Cel 3: zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich
 • Cel 4: przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym
 • Cel 5: zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola
 • Cel 6: ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów
2
Nie wyrządza poważnych szkód żadnemu z pozostałych celów środowiskowych w całym cyklu swojego życia
Taksonomia promuje jedynie aktywności, które są obiektywnie przyjazne dla wszystkich elementów środowiska.
Przykłady szkód:
 • znacząca emisja gazów cieplarnianych;
 • optymalizacja zasobów wodnych ze szkodą dla wód powierzchniowych;
 • brak efektywności w wykorzystywaniu nieodnawialnych źródeł energii lub wody na jednym z etapów cyklu życia produktu;
 • wzrost emisji zanieczyszczeń w wyniku inwestycji/działalności;
 • działalność, która w znacznym stopniu szkodzi dobremu stanowi i odporności ekosystemów.
3
Jest prowadzona z minimalnymi gwarancjami (społecznymi)
Procedury stosowane przez przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą, które mają zapewnić przestrzeganie standardu odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej, tj. Wytycznych OECD i ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka, w tym zasad i praw określonych w ośmiu podstawowych konwencjach wskazanych w Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej podstawowych zasad i praw w pracy oraz zasad i praw określonych w Międzynarodowej karcie praw człowieka (dotyczą m.in. praw człowieka, praw pracowników, ochrony środowiska, zwalczania korupcji).
4
Spełnia techniczne kryteria kwalifikacji, które zostały ustanowione przez Komisję
Szczegółowe kryteria określone dla każdego z celów środowiskowych mający zapewnić właściwą klasyfikację działalności i ich wkład w realizację celów środowiskowych, a także pomiar efektywności działalności gospodarczej określający na jakich warunkach ta działalność:
 • wnosi istotny wkład w realizację danego celu środowiskowego; oraz
 • nie wyrządza poważnych szkód względem innych celów środowiskowych.
Jeżeli działalność spółki nie spełnia przynajmniej jednego z powyższych sześciu celów środowiskowych to należy ją uznać za niezgodną z taksonomią UE. Za działalność niezgodną z taksonomią należy uznać również taką działalność, co do której nie mamy wiedzy lub brak jest możliwości weryfikacji czy któryś z celów środowiskowych jest spełniony.
Prawo taksonomii samo w sobie nie wprowadza zakazu inwestowania w działalności szkodzące środowisku, ale przyznaje dodatkowe preferencje dla ekologicznych inwestycji.

Szczegółowe informacje na temat spełnienia powyższych celów w podziale na poszczególne rodzaje działalności zostały zawarte w aktach delegowanych do rozporządzenia. Akty te zawierają kryteria, które musza być spełnione, aby można było uznać, że dana działalność wnosi istotny wkład w realizację określonego celu środowiskowego (CS – substantial contribution) i nie wyrządza poważnych szkód pozostałym celom (DNSH – do no significant harm).
Taksonomia
Taksonomia
Dzięki Taksonomii przedsiębiorstwa mają dostęp do jednolitych kryteriów określających działania zrównoważone, które są zrozumiałe i wykorzystywane przez inwestorów. Ujawnianie wysokich wartości wskaźników taksonomicznych powinno ułatwić pozyskiwanie środków finansowych na nowe inwestycje.

Kogo dotyczy unijna taksonomia?

Obowiązek publikowania ujawnień zgodnie z wymogami Taksonomii UE obejmuje podmioty w Polsce:
 • aktualnie: podlegające pod obowiązek ujawniania danych niefinansowych zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości (art. 49b). Wymóg Dyrektywy NFRD (Dyrektywa 2014/95/UE) w sprawie ujawniania danych niefinansowych i informacji na temat różnorodności;
 • podmioty z sektora finansowego, które oferują produkty inwestycyjne, określając je jako zrównoważone;
 • od 2024 r.: spółki zobowiązane do przekazywania informacji na temat zrównoważonego rozwoju zgodnie z Dyrektywą CSRD (spełniające dwa z trzech warunków: 1) średnioroczne zatrudnienie przekracza 250 pracowników, 2) suma bilansowa przekracza 25 mln EUR* lub 3) przychody netto ze sprzedaży przekraczają 50 mln EUR*)
- (*) limity podniesione przez Komisję Europejską z 20 mln EUR na 25 mln EUR dla aktywów oraz z 40 mln EUR na 50 mln EUR dla przychodów - wynikało to z uwzglęnienia wpływu inflacji w ostatnich latachZapraszam do kontaktu:

E-mail: a.fafara@kancelaria-apf.pl
Tel: +48 601 351 114
www: https://kancelaria-apf.pl
Social networks: LinkedIn
Zobacz również:
ESG - co to znaczy? | Kancelaria Prawna Wrocław | Radca Prawny Aleksandra Przybylska-Fąfara
ESG - objaśniamy zakres ESG i porządkujemy wiedzę w zakresie raportowania ESG.
Dyrektywa CSRD | Kancelaria Prawna Wrocław | Radca Prawny Aleksandra Przybylska-Fąfara
Dyrektywa CSRD - wyjaśniamy podstawy dyrektywy, zakres obowiązywania i konsekwencje jej przyjęcia przez Unię Europejską.
Standardy ESRS | Kancelaria Prawna Wrocław | Radca Prawny Aleksandra Przybylska-Fąfara
Standardy ESRS - wyjaśniamy szczegóły, strukturę standardów ESRS oraz zakres ich obowiązywania.
Niemiecka Ustawa o staranności w łańcuchu dostaw | Kancelaria Prawna Wrocław | Aleksandra Przybylska-Fąfara
Niemiecka ustawa o łańcuchu dostaw - zakres ustawy i jej wpływ na Polski rynek i firmy
Słownik pojęć ESG | Kancelaria Prawna Wrocław | Radca Prawny Aleksandra Przybylska-Fąfara
Słownik pojęć ESG. Objaśnienia skrótów i nazw związanych ze zrównoważonym rozwojem, dyrektywą CSRD, standardami ESRS itp.
Pliki cookies
Korzystamy z plików cookie oraz powiązanych technologii, aby umożliwić identyfikację użytkownika i jego urządzenia, zapewnić poprawne działanie witryny oraz dostosowane do preferencji użytkownika, a także w celach marketingowych i analitycznych.

Użytkownik może od razu zaakceptować wszystkie rodzaje plików cookie lub ustawić osobiste preferencje poprzez wybranie opcji „Ustawienia cookies”. Możesz też określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dodatkowe informacje na temat celów przetwarzania plików cookie są dostępne w Polityce Prywatności.
Pliki cookies

Ustawienia plików cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies własne w celu prawidłowego działania jej wszystkich funkcji.
Tutaj możesz dokonać szczegółowych ustawień w zakresie plików cookies innych niż niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Ustawiając poszczególne narzędzia jako włączone, godzisz się, by informacje przez nie gromadzone były przetwarzane. Tu możesz zapoznać się z Polityką Prywatności strony.
Niezbędne
Niezbędne pliki cookie są absolutnie niezbędne do prawidłowego działania witryny. Te pliki cookie zapewniają anonimowe działanie podstawowych funkcji i zabezpieczeń witryny i nie mogą zostać wyłączone.
Analityczne pliki cookies
Disabled
Analityczne pliki cookies zbierają informacje o korzystaniu z danej witryny, takie jak strony odwiedzone przez danego użytkownika oraz wszelkie komunikaty o błędach; nie zbierają informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, a zebrane dane są agregowane w taki sposób, że stają się anonimowe. Analityczne pliki cookies służą do ulepszania działania witryny.
Reklamowe pliki cookies
Disabled
Reklamowe pliki cookies rejestrują Państwa wizytę na naszej witrynie internetowej, strony które odwiedzili Państwo a także linki, które Państwo otworzyli. Zebrane informacje pomogą nam sprawić, by nasza witryna internetowa oraz wyświetlane na niej treści (w tym marketingowe) były bardziej dopasowane do Państwa zainteresowań, a także mierzyć skuteczność aktywności marketingowych lub informacyjnych . Z myślą o realizacji tego konkretnego celu możemy podzielić się informacjami z osobami trzecimi. Pliki cookies tego typu zapamiętują inne odwiedzane przez Państwa witryny internetowe. Tymi informacjami możemy podzielić się z podmiotami zewnętrznymi.