Serwis informacyjny ESG
Kancelarii Prawnej Aleksandra Przybylska-Fąfara

ESG - co to znaczy?

ESG to skrót od angielskich słów: Environment, Social, Governance, zatem dotyczy kwestii środowiskowych, społecznych i zarządczych (tzw. ład korporacyjny).


Dlaczego jest o tym tak głośno?

Obserwowane zmiany klimatyczne zainicjowały projekt 'transformacji klimatycznej' i stało się to jednym z głównych priorytetów Rady Europejskiej i Rady UE.

Unia Europejska przyjęła Europejski Zielony Ład (European Green Deal), który jest strategią rozwoju i pomysłem na przekształcenie Unii Europejskiej w obszar neutralny klimatycznie. Zielony Ład jest odpowiedzią na kryzys klimatyczny i postępującą degradację środowiska naturalnego. Więcej informacji dotyczących zielonego ładu można znaleźć tu: Europejski Zielony Ład w pytaniach i odpowiedziach (pois.gov.pl) oraz tu: Europejski Zielony Ład (europa.eu).

Przyjęcie Zielonego Ładu stanowiło z kolei silny impuls do opracowywania strategii i działań klimatycznych na szczeblu UE.

Unia Europejska wyznaczyła określone cele klimatyczne:
  • zmniejszenie emisji o co najmniej 55% do roku 2030 w stosunku do roku bazowego, tj. roku 1990.
  • osiągnięcie neutralności klimatycznej do roku 2050.

Aby cele te były możliwe do osiągnięcia, konieczna jest transformacja, w ramach której do działania zobowiązane będą wszystkie sektory gospodarki. Transformacja ta ma być społecznie sprawiedliwa i zrównoważona, a jednocześnie ma pozwolić na zachowanie konkurencyjności firm z UE.
Europejski Zielony Ład
Aspirowanie do miana pierwszego kontynentu neutralnego dla klimatu
- Komisja Europejska
ESG

Jaki związek ma ESG z Europejskim Zielonym Ładem?

Wspomniana powyżej strategia Unii Europejskiej i podejmowanych działań klimatycznych w zakresie Zielonego Ładu znajduje odzwierciedlenie w szeregu przepisów, wymogów czy standardów raportowania w w obszarach związanych z:
  • ochroną środowiska naturalnego (E),
  • odpowiedzialnością społeczną (S) i
  • ładem korporacyjnym (G).
ESG to kluczowe aspekty, które każda firma dążąca do odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju powinna uwzględniać w swojej działalności i zasady, których powinna przestrzegać.

Zasady te nie są wyłącznie koncepcją organów regulacyjnych. Zmian w tym zakresie oczekują też inwestorzy, banki, pracownicy i sami konsumenci, dla których polityka zrównoważonego rozwoju często jest elementem wpływającym na decyzje zakupowe.

Czy ESG to to samo co CSR?

CSR (Corporate Social Responsibility) to koncepcja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Ogólnie można powiedzieć, że jest to strategia zarządzania przedsiębiorstwem uwzględniająca interesy społeczne, kwestie środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesariuszy. Co jest ważne, to CSR jest w zasadzie koncepcją dobrowolnie stosowaną przez firmy.

Z kolei ESG, to jak wspomnieliśmy wcześniej, kluczowe zasady, których firma dążąca do odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju powinna przestrzegać.

Jedną z kluczowych różnic między CSR a ESG, to dobrowolność zastosowania CSR, a obowiązek stosowania ESG (przynajmniej dla przedsiębiorstw objętych bezpośrednio wymogami dyrektywy CSRD).

CSR skupia się na kwestii odpowiedzialności biznesu często dla realizacji konkretnych celów marketingowych i stworzenia porządanego przez zarząd wizerunku przedsiębiorstwa.

Z kolei ESG to zdecydowanie bardziej obszerny i precyzyjny zakres wymogów, który wymusza na firmach przyjęcie konkretnych i rzetelnych miar oceny przyjętych celów zrównoważonego rozwoju.

Dlaczego ESG jest ważne dla przedsiębiorców?

ESG wydaje się być nieodwracalnym procesem, który w bardzo silnym stopniu jest realizowany przez Unię Europejską, ale jest również sukcesywnie realizowany globalnie przez inne kraje (choć trzeba przyznać, że z różną intensywnością i zapałem).

Co ważne, to zasady ESG nie są aktualnie jedynie martwym pomysłem organów regulacyjnych. Od firm oczekuje się zdecydowanych działań i wprowadzania zmian w ich działalności biznesowej, które mają na celu przesterowanie działalności firm na zrównoważony rozwój. W tym celu Unia Europejska opracowała szczegółowe i obszerne zasady i standardy raportowania, w tym w szczególności:
  • taksonomia
  • dyrektywa CSRD i wprowadzane na jej podstawie standardy ESRS

Taksonomia i dyrektywa CSRD.

Kliknij poniżej, aby dowiedzieć się więcej o taksonomii i dyrektywie CSRD.
Transformacja ESG
Zmiany działalności firm w zakresie ESG oczekiwane są przez inwestorów (osoby fizyczne czy fundusze), banki, a także coraz częściej przez pracowników i konsumentów, którzy zwracają coraz większą uwagę na politykę zrównoważonego rozwoju firmy. Często jest to element wpływający na podejmowane decyzje zakupowe.

Czy ESG to szansa dla przedsiębiorców czy zło konieczne?

Nie ma co ukrywać, że zaimplementowanie ESG w strategii biznesu czy transformacja biznesu w kierunku zrównoważonego rozwoju niesie za sobą bardzo często spore koszty (finansowe związane z implementacją czy ewentualną późniejszą atestacją, jak i czasowo-organizacyjne związane z wdrożeniem i przygotowaniem raportowania). To może rodzić negatywne skojarzenia.

Ale czy ESG to tylko obciążenie i niewygodny zestaw wymogów, czy może jest to jednak szansa na zdobycie przewagi konkurencyjnej?

Sposób myślenia inwestorów, pracowników i konsumentów niewątpliwie mocno zmienia się i przesiąka coraz większą świadomością w zakresie ryzyk klimatycznych biznesu, firmy. Z tego względu organizacje, które jako pierwsze wdrożą strategię ESG i będą sukcesywnie dokonywać transformacji biznesu zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju mają szansę zyskać niekwestionowaną przewagę konkurencyjną i stać się liderami w swojej branży.

Wdrożenie i stosowanie zasad ESG może przynieść wiele korzyści dla firm, niezależnie od ich wielkości i branży:
➡ zwiększenie wartości przedsiębiorstwa
➡ zwiększenie zaufania i lojalności klientów
➡ poprawa wizerunku firmy
➡ zwiększenie konkurencyjności.

Więcej o korzyściach z wdrożenia zasad ESG można przeczytać w poniższym artykule:
Jakie są korzyści dla przedsiębiorstw z wdrożenia ESG? (kancelaria-apf.pl)?


Zobacz również:
Dyrektywa CSRD | Kancelaria Prawna Wrocław | Radca Prawny Aleksandra Przybylska-Fąfara
Dyrektywa CSRD - wyjaśniamy podstawy dyrektywy, zakres obowiązywania i konsekwencje jej przyjęcia przez Unię Europejską.
Standardy ESRS | Kancelaria Prawna Wrocław | Radca Prawny Aleksandra Przybylska-Fąfara
Standardy ESRS - wyjaśniamy szczegóły, strukturę standardów ESRS oraz zakres ich obowiązywania.
Taksonomia | Kancelaria Prawna Wrocław | Radca Prawny Aleksandra Przybylska-Fąfara
Taksonomia - co jest taksonomia ESG? | Kancelaria Prawna Wrocław | Radca Prawny Aleksandra Przybylska-Fąfara
Niemiecka Ustawa o staranności w łańcuchu dostaw | Kancelaria Prawna Wrocław | Aleksandra Przybylska-Fąfara
Niemiecka ustawa o łańcuchu dostaw - zakres ustawy i jej wpływ na Polski rynek i firmy
Słownik pojęć ESG | Kancelaria Prawna Wrocław | Radca Prawny Aleksandra Przybylska-Fąfara
Słownik pojęć ESG. Objaśnienia skrótów i nazw związanych ze zrównoważonym rozwojem, dyrektywą CSRD, standardami ESRS itp.
Pliki cookies
Korzystamy z plików cookie oraz powiązanych technologii, aby umożliwić identyfikację użytkownika i jego urządzenia, zapewnić poprawne działanie witryny oraz dostosowane do preferencji użytkownika, a także w celach marketingowych i analitycznych.

Użytkownik może od razu zaakceptować wszystkie rodzaje plików cookie lub ustawić osobiste preferencje poprzez wybranie opcji „Ustawienia cookies”. Możesz też określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dodatkowe informacje na temat celów przetwarzania plików cookie są dostępne w Polityce Prywatności.
Pliki cookies

Ustawienia plików cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies własne w celu prawidłowego działania jej wszystkich funkcji.
Tutaj możesz dokonać szczegółowych ustawień w zakresie plików cookies innych niż niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Ustawiając poszczególne narzędzia jako włączone, godzisz się, by informacje przez nie gromadzone były przetwarzane. Tu możesz zapoznać się z Polityką Prywatności strony.
Niezbędne
Niezbędne pliki cookie są absolutnie niezbędne do prawidłowego działania witryny. Te pliki cookie zapewniają anonimowe działanie podstawowych funkcji i zabezpieczeń witryny i nie mogą zostać wyłączone.
Analityczne pliki cookies
Disabled
Analityczne pliki cookies zbierają informacje o korzystaniu z danej witryny, takie jak strony odwiedzone przez danego użytkownika oraz wszelkie komunikaty o błędach; nie zbierają informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, a zebrane dane są agregowane w taki sposób, że stają się anonimowe. Analityczne pliki cookies służą do ulepszania działania witryny.
Reklamowe pliki cookies
Disabled
Reklamowe pliki cookies rejestrują Państwa wizytę na naszej witrynie internetowej, strony które odwiedzili Państwo a także linki, które Państwo otworzyli. Zebrane informacje pomogą nam sprawić, by nasza witryna internetowa oraz wyświetlane na niej treści (w tym marketingowe) były bardziej dopasowane do Państwa zainteresowań, a także mierzyć skuteczność aktywności marketingowych lub informacyjnych . Z myślą o realizacji tego konkretnego celu możemy podzielić się informacjami z osobami trzecimi. Pliki cookies tego typu zapamiętują inne odwiedzane przez Państwa witryny internetowe. Tymi informacjami możemy podzielić się z podmiotami zewnętrznymi.