Serwis informacyjny ESG
Kancelarii Prawnej Aleksandra Przybylska-Fąfara

Standardy ESRS - baza wiedzy.

31 lipca 2023 r. (z miesięcznym opóźnieniem) Komisja Europejska przyjęła akt delegowany w sprawie pierwszego zestawu europejskich standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju, czyli ESRS (European Sustainability Reporting Standards).

Oczekiwali tego wszyscy, którzy przygotowują się do raportowania z zakresu ESG zgodnie z dyrektywą CSRD.

Analitycy PKO BP wskazują, że nowe przepisy mogą objąć ponad 4 tys. spółek w Polsce, w tym blisko 200 giełdowych MŚP. W 2022 obowiązkiem publikacji raportów niefinansowych objętych było jedynie ok. 150 największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Projekt rozporządzenia i załączników do pobrania:

1. Rozporządzenie wprowadzające pierwszy zestaw ESRS-ów (link)

2. Załącznik nr I do rozporządzenia zawierający zestaw 12 standardów (link)

3. Załącznik nr II do rozporządzenia zawierający zestaw pojęć i definicji używanych w standardach (link)

Standardy ESRS
Standardy ESRS to nic innego jak drogowskaz dla firm prowadzący w drodze transformacji do zrównoważonego rozwoju. Zakres ESRS obejmuje łącznie 12 standardów. ESRS 1 oraz ESRS 2 definiują zasady sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz ogólne wymagania dotyczące ujawniania informacji.
Pozostałych dziesięć standardów dotyczy poszczególnych obszarów E, S i G.
ESRS wymagają raportowania zgodnie z Taksonomią (EU Taxonomy).
Standardy ESRS

12 standardów ESRS - struktura
84 wymagania ujawnień (ilościowych i jakościowych)

Standardy przekrojowe
 • ESRS 1 Ogólne zasady raportowania
 • ESRS 2 Ogólne zasady dotyczące ujawnień
Environment (środowiskowe)
 • ESRS E1 Zmiana klimatu (w tym mitygacja i adaptacja)
 • ESRS E2 Zanieczyszczenia
 • ESRS E3 Zasoby wodne i morskie
 • ESRS E4 Bioróżnorodność i ekosystemy
 • ESRS E5 Wykorzystanie zasobów i gospodarka o obiegu zamkniętym (cyrkularna)
Social (społeczne)
Governance (Ład korporacyjny)

Przekrojowe standardy ESRS

Stopniowe wprowadzanie wymogów standardów ESRS

Komisja przewidziała stopniowe wprowadzanie dodatkowych wymogów, które pomogą w szczególności mniejszym spółkom w procesie wdrożenia standardów i raportowania zrównoważonego rozwoju.

Dodatkowe wymogi, których stopniowe wprowadzanie przewidziała Komisja, to
 • Jednostki zatrudniające mniej niż 750 pracowników mogą pominąć: dane dotyczące emisji gazów cieplarnianych zakresu 3 oraz wymogi dotyczące ujawniania informacji określone w standardzie dotyczącym „własnych pracowników” w pierwszym roku stosowania standardów oraz wymogi dotyczące ujawniania informacji określone w standardach dotyczących różnorodności biologicznej i osób zatrudnionych w łańcuchu wartości, dotkniętych społeczności, a także konsumentów i użytkowników końcowych w pierwszych dwóch latach stosowania standardów.

 • Wszystkie jednostki mogą pominąć następujące informacje w pierwszym roku stosowania standardów: antycypowane skutki finansowe powiązane z kwestiami środowiskowymi innymi niż klimat (zanieczyszczenie, woda, różnorodność biologiczna i wykorzystanie zasobów) oraz niektóre punkty danych związane z własnymi pracownikami jednostek (ochrona socjalna, osoby z niepełnosprawnościami, problemy zdrowotne związane z praca i równowaga między życiem zawodowym a prywatnym).
Źródło: Rada Unii Europejskiej (link)

Standardy ESRS - baza wiedzy

Wybrane zagadnienia i analizy standardów ESRS

Słownik

Wyjaśniamy skróty i pojęcia

ESG - obszary raportowania

Ład korporacyjny, strategia, wpływ, ryzyka i szanse, wskaźniki i cele

ESRS 1

Ogólne zasady raportowania

ESRS 2

Zasady ogólne dotyczące ujawnień

ESRS E1

Zmiana klimatu

ESRS E2

Zanieczyszczenia

ESRS E3

Zasoby wodne i morskie

ESRS E4

Bioróżnorodność i ekosystemy

ESRS E5

Wykorzystywanie zasobów i gospodarka o obiegu zamkniętym


ESRS S1

Zatrudnienie


ESRS S2

Pracownicy w łańcuchu wartości


ESRS S3

Otoczenie społeczne


ESRS S4

Konsumenci i użytkownicy końcowi


ESRS G1

Praktyki biznesowe

Standardy sektorowe ESRS

W kolejce czeka jeszcze publikacja standardów sektorowych (14 makrosektorów obejmujących łącznie 40 sektorów), które będą definiowały bardziej szczegółowe wytyczne dla spółek z poszczególnych branż.
Początkowo publikacja tych standardów miała nastąpić do 30 czerwca 2024 r., ale w październiku 2023 r. Parlement Europejski zdecydował o odroczeniu ich przyjęcia do 30 czerwca 2026 r. (obecna propozycja).

W pierwszej kolejności obejmą następujące sektory:
 1. paliwa kopalne (oil&gas)
 2. górnictwo (coal, quarries & mining)
 3. transport drogowy
 4. rolnictwo, leśnictwo i rybołóstwo
 5. przemysł samochodowy
 6. produkcja energii i przemysł chemiczny
 7. przemysł spożywczy
 8. tekstylia, obuwie i biżuteria

Ponadto EFRAG ma również w planach opracowanie uproszczonych standardów dla MŚP oraz standardy dla przedsiębiorstw pozaeuropejskich.
Odroczenie momentu wdrożenia standardów sektorowych
"Takie przesunięcie umożliwi tym przedsiębiorstwom skupienie się na wdrożeniu pierwszego zestawu ESRS przyjętego w dniu 31 lipca 2023 r., zapewni EFRAG czas na opracowanie skutecznych sektorowych ESRS, a także ograniczy wymogi sprawozdawcze do niezbędnego minimum."
Komisja Europejska


Zobacz również:
ESG - co to znaczy? | Kancelaria Prawna Wrocław | Radca Prawny Aleksandra Przybylska-Fąfara
ESG - objaśniamy zakres ESG i porządkujemy wiedzę w zakresie raportowania ESG.
Dyrektywa CSRD | Kancelaria Prawna Wrocław | Radca Prawny Aleksandra Przybylska-Fąfara
Dyrektywa CSRD - wyjaśniamy podstawy dyrektywy, zakres obowiązywania i konsekwencje jej przyjęcia przez Unię Europejską.
Taksonomia | Kancelaria Prawna Wrocław | Radca Prawny Aleksandra Przybylska-Fąfara
Taksonomia - co jest taksonomia ESG? | Kancelaria Prawna Wrocław | Radca Prawny Aleksandra Przybylska-Fąfara
Niemiecka Ustawa o staranności w łańcuchu dostaw | Kancelaria Prawna Wrocław | Aleksandra Przybylska-Fąfara
Niemiecka ustawa o łańcuchu dostaw - zakres ustawy i jej wpływ na Polski rynek i firmy
Słownik pojęć ESG | Kancelaria Prawna Wrocław | Radca Prawny Aleksandra Przybylska-Fąfara
Słownik pojęć ESG. Objaśnienia skrótów i nazw związanych ze zrównoważonym rozwojem, dyrektywą CSRD, standardami ESRS itp.
Pliki cookies
Korzystamy z plików cookie oraz powiązanych technologii, aby umożliwić identyfikację użytkownika i jego urządzenia, zapewnić poprawne działanie witryny oraz dostosowane do preferencji użytkownika, a także w celach marketingowych i analitycznych.

Użytkownik może od razu zaakceptować wszystkie rodzaje plików cookie lub ustawić osobiste preferencje poprzez wybranie opcji „Ustawienia cookies”. Możesz też określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dodatkowe informacje na temat celów przetwarzania plików cookie są dostępne w Polityce Prywatności.
Pliki cookies

Ustawienia plików cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies własne w celu prawidłowego działania jej wszystkich funkcji.
Tutaj możesz dokonać szczegółowych ustawień w zakresie plików cookies innych niż niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Ustawiając poszczególne narzędzia jako włączone, godzisz się, by informacje przez nie gromadzone były przetwarzane. Tu możesz zapoznać się z Polityką Prywatności strony.
Niezbędne
Niezbędne pliki cookie są absolutnie niezbędne do prawidłowego działania witryny. Te pliki cookie zapewniają anonimowe działanie podstawowych funkcji i zabezpieczeń witryny i nie mogą zostać wyłączone.
Analityczne pliki cookies
Disabled
Analityczne pliki cookies zbierają informacje o korzystaniu z danej witryny, takie jak strony odwiedzone przez danego użytkownika oraz wszelkie komunikaty o błędach; nie zbierają informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, a zebrane dane są agregowane w taki sposób, że stają się anonimowe. Analityczne pliki cookies służą do ulepszania działania witryny.
Reklamowe pliki cookies
Disabled
Reklamowe pliki cookies rejestrują Państwa wizytę na naszej witrynie internetowej, strony które odwiedzili Państwo a także linki, które Państwo otworzyli. Zebrane informacje pomogą nam sprawić, by nasza witryna internetowa oraz wyświetlane na niej treści (w tym marketingowe) były bardziej dopasowane do Państwa zainteresowań, a także mierzyć skuteczność aktywności marketingowych lub informacyjnych . Z myślą o realizacji tego konkretnego celu możemy podzielić się informacjami z osobami trzecimi. Pliki cookies tego typu zapamiętują inne odwiedzane przez Państwa witryny internetowe. Tymi informacjami możemy podzielić się z podmiotami zewnętrznymi.