Serwis informacyjny ESG
Kancelarii Prawnej Aleksandra Przybylska-Fąfara

Standard ESRS G1
Ład korporacyjny

Ostatni ze standardów ESRS to standard poświęcony literze „G” jak governance czyli mowa w nim jest o

ładzie korporacyjnym organizacji. Jego celem jest:

Prezentacja strategii i podejścia jednostki, procesów i procedur, a także jej wyników w odniesieniu do prowadzenia działalności gospodarczej.

Standard ten koncentruje się na następujących aspektach związanych z prowadzeniem działalności:

  • etyka biznesu i kultura korporacyjna, w tym przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu, ochrona sygnalistów i dobrostanu zwierząt;
  • zarządzanie i jakość stosunków z dostawcami, w tym praktyki płatnicze,
  • działalność i zobowiązania jednostki związane z wywieraniem wpływu politycznego, w tym działalność lobbingowa.

W ramach ESRS G1 przewidziano 6 ujawnień

1. Polityki w odniesieniu do prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposób promocji własnej kultury korporacyjnej, w tym:
  • opis mechanizmów identyfikacji, zgłaszania i badania obaw związanych z niezgodnym z prawem zachowaniem lub zachowaniem sprzecznym z kodeksem postępowania jednostki lub podobnymi przepisami wewnętrznymi,
  • informacja czy jednostka ma polityki przeciwdziałania korupcji lub przekupstwu zgodne z Konwencją Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji, a jeżeli nie ma, to czy ma plany wdrożenia takiej polityki i w jakim horyzoncie czasowym,
  • sposób ochrony sygnalistów.
2. Zasady zarządzania stosunkami z dostawcami i ich oddziaływaniami na łańcuch dostaw, w tym opis polityk mających na celu zapobieganie opóźnieniom w płatnościach, w szczególności na rzecz MŚP.
3. System zapobiegania zarzutom lub incydentom związanym z korupcją lub przekupstwem, ich wykrywania, badania oraz reagowania na nie, w tym szkolenia dotyczące tych kwestii.
Ład korporacyjny
4. Informacje na temat incydentów związanych z korupcją lub przekupstwem w okresie sprawozdawczym.

5. Informacje na temat działalności i zobowiązań związanych z wywieraniem wpływu politycznego, w tym działalności lobbingowej związanej z jej istotnymi oddziaływaniami, ryzykiem i możliwościami.

6. Informacje na temat praktyk płatniczych, zwłaszcza w odniesieniu do opóźnień w płatnościach na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).
Standard ESRS G1 a istotność

Jeżeli spółka dojdzie do wniosku, że kwestie wykorzystania zasobów i gospodarki o obiegu zamkniętym nie są istotne dla raportowania i w związku z tym pominie ujawnienia informacji zawarte w ESRS G1 Ład korporacyjny, wówczas (odmiennie niż w przypadku ESRS E1) spółka nie ma obowiązku ujawniać objaśnień wniosków swojej oceny istotności.

Standardy ESRS - baza wiedzy

Wybrane zagadnienia i analizy standardów ESRS

Słownik

Wyjaśniamy skróty i pojęcia

ESG - obszary raportowania

Ład korporacyjny, strategia, wpływ, ryzyka i szanse, wskaźniki i cele

ESRS 1

Ogólne zasady raportowania

ESRS 2

Zasady ogólne dotyczące ujawnień

ESRS E1

Zmiana klimatu

ESRS E2

Zanieczyszczenia

ESRS E3

Zasoby wodne i morskie

ESRS E4

Bioróżnorodność i ekosystemy

ESRS E5

Wykorzystywanie zasobów i gospodarka o obiegu zamkniętym


ESRS S1

Zatrudnienie


ESRS S2

Pracownicy w łańcuchu wartości


ESRS S3

Otoczenie społeczne


ESRS S4

Konsumenci i użytkownicy końcowi


Pliki cookies
Korzystamy z plików cookie oraz powiązanych technologii, aby umożliwić identyfikację użytkownika i jego urządzenia, zapewnić poprawne działanie witryny oraz dostosowane do preferencji użytkownika, a także w celach marketingowych i analitycznych.

Użytkownik może od razu zaakceptować wszystkie rodzaje plików cookie lub ustawić osobiste preferencje poprzez wybranie opcji „Ustawienia cookies”. Możesz też określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dodatkowe informacje na temat celów przetwarzania plików cookie są dostępne w Polityce Prywatności.
Pliki cookies

Ustawienia plików cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies własne w celu prawidłowego działania jej wszystkich funkcji.
Tutaj możesz dokonać szczegółowych ustawień w zakresie plików cookies innych niż niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Ustawiając poszczególne narzędzia jako włączone, godzisz się, by informacje przez nie gromadzone były przetwarzane. Tu możesz zapoznać się z Polityką Prywatności strony.
Niezbędne
Niezbędne pliki cookie są absolutnie niezbędne do prawidłowego działania witryny. Te pliki cookie zapewniają anonimowe działanie podstawowych funkcji i zabezpieczeń witryny i nie mogą zostać wyłączone.
Analityczne pliki cookies
Disabled
Analityczne pliki cookies zbierają informacje o korzystaniu z danej witryny, takie jak strony odwiedzone przez danego użytkownika oraz wszelkie komunikaty o błędach; nie zbierają informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, a zebrane dane są agregowane w taki sposób, że stają się anonimowe. Analityczne pliki cookies służą do ulepszania działania witryny.
Reklamowe pliki cookies
Disabled
Reklamowe pliki cookies rejestrują Państwa wizytę na naszej witrynie internetowej, strony które odwiedzili Państwo a także linki, które Państwo otworzyli. Zebrane informacje pomogą nam sprawić, by nasza witryna internetowa oraz wyświetlane na niej treści (w tym marketingowe) były bardziej dopasowane do Państwa zainteresowań, a także mierzyć skuteczność aktywności marketingowych lub informacyjnych . Z myślą o realizacji tego konkretnego celu możemy podzielić się informacjami z osobami trzecimi. Pliki cookies tego typu zapamiętują inne odwiedzane przez Państwa witryny internetowe. Tymi informacjami możemy podzielić się z podmiotami zewnętrznymi.