Serwis informacyjny ESG
Kancelarii Prawnej Aleksandra Przybylska-Fąfara

Standard ESRS S4
Konsumenci i użytkownicy końcowi

Celem standardu ESRS S4 Konsumenci i użytkownicy końcowi jest określenie wymagań dotyczących ujawniania informacji, które umożliwią zrozumienie:

  1. sposobu, w jaki jednostka wpływa na konsumentów lub użytkowników końcowych swoich produktów lub usług (określanych w niniejszym standardzie jako „konsumenci i użytkownicy końcowi”) pod względem istotnych pozytywnych i negatywnych, rzeczywistych lub potencjalnych wpływów;
  2. wszelkich działań podjętych w celu zapobiegania rzeczywistym lub potencjalnym negatywnym oddziaływaniom lub w celu łagodzenia lub remediacji takich oddziaływań oraz wyniku tych działań, oraz w celu uwzględnienia ryzyka i możliwości;
  3. charakteru, rodzaju i zakresu istotnego ryzyka i istotnych możliwości jednostki wynikających z jej oddziaływań na konsumentów i użytkowników końcowych i zależności od nich oraz sposobu zarządzania tym ryzykiem i tymi możliwościami przez daną jednostkę; oraz
  4. skutków finansowych dla jednostki w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej powodowanych przez istotne ryzyka i możliwości wynikające z oddziaływań i zależności jednostki związanych z konsumentami lub użytkownikami końcowymi.

W ramach ESRS S4 przewidziano 5 ujawnień

1. Polityki przyjęte w celu zarządzania istotnymi wpływami jej produktów lub usług na konsumentów i użytkowników końcowych, jak również związane z nim istotne ryzyka i możliwości.

2. Realizowane ogólne procesy współpracy z konsumentami i użytkownikami końcowymi i ich przedstawicielami w zakresie faktycznych i potencjalnych oddziaływań na konsumentów i użytkowników końcowych.

3. Wdrożone procesy, mające na celu zniwelowanie negatywnego oddziaływania na konsumentów i użytkowników końcowych, lub w celu współpracy w łagodzeniu tych negatywnych oddziaływań na tych konsumentów i użytkowników końcowych, jak również dostępne dla tych konsumentów i użytkowników końcowych kanały zgłaszania problemów oraz ich rozpatrzenia.
Konsumenci i użytkownicy końcowi
4. Działania podejmowane w celu uwzględnienia istotnego wpływu na konsumentów i użytkowników końcowych oraz zarządzanie istotnymi ryzykami, a także wykorzystywanie istotnych możliwości związanych z konsumentów i użytkowników końcowych oraz skuteczność tych działań.

5. Określone w czasie i ukierunkowane na wyniki cele dotyczące:
  • zmniejszenia negatywnych oddziaływań na konsumentów i użytkowników końcowych lub
  • zwiększenia pozytywnych oddziaływań na konsumentów i użytkowników końcowych lub
  • zarządzania istotnym ryzykiem i istotnymi możliwościami w odniesieniu do konsumentów i użytkowników końcowych.
Standard ESRS S4 a istotność

Jeżeli spółka dojdzie do wniosku, że kwestie wykorzystania zasobów i gospodarki o obiegu zamkniętym nie są istotne dla raportowania i w związku z tym pominie ujawnienia informacji zawarte w ESRS S4 Konsumenci i użytkownicy końcowi, wówczas (odmiennie niż w przypadku ESRS E1) spółka nie ma obowiązku ujawniać objaśnień wniosków swojej oceny istotności.

Standardy ESRS - baza wiedzy

Wybrane zagadnienia i analizy standardów ESRS

Słownik

Wyjaśniamy skróty i pojęcia

ESG - obszary raportowania

Ład korporacyjny, strategia, wpływ, ryzyka i szanse, wskaźniki i cele

ESRS 1

Ogólne zasady raportowania

ESRS 2

Zasady ogólne dotyczące ujawnień

ESRS E1

Zmiana klimatu

ESRS E2

Zanieczyszczenia

ESRS E3

Zasoby wodne i morskie

ESRS E4

Bioróżnorodność i ekosystemy

ESRS E5

Wykorzystywanie zasobów i gospodarka o obiegu zamkniętym


ESRS S1

Zatrudnienie


ESRS S2

Pracownicy w łańcuchu wartości


ESRS S3

Otoczenie społeczne


ESRS G1

Praktyki biznesowe


Pliki cookies
Korzystamy z plików cookie oraz powiązanych technologii, aby umożliwić identyfikację użytkownika i jego urządzenia, zapewnić poprawne działanie witryny oraz dostosowane do preferencji użytkownika, a także w celach marketingowych i analitycznych.

Użytkownik może od razu zaakceptować wszystkie rodzaje plików cookie lub ustawić osobiste preferencje poprzez wybranie opcji „Ustawienia cookies”. Możesz też określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dodatkowe informacje na temat celów przetwarzania plików cookie są dostępne w Polityce Prywatności.
Pliki cookies

Ustawienia plików cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies własne w celu prawidłowego działania jej wszystkich funkcji.
Tutaj możesz dokonać szczegółowych ustawień w zakresie plików cookies innych niż niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Ustawiając poszczególne narzędzia jako włączone, godzisz się, by informacje przez nie gromadzone były przetwarzane. Tu możesz zapoznać się z Polityką Prywatności strony.
Niezbędne
Niezbędne pliki cookie są absolutnie niezbędne do prawidłowego działania witryny. Te pliki cookie zapewniają anonimowe działanie podstawowych funkcji i zabezpieczeń witryny i nie mogą zostać wyłączone.
Analityczne pliki cookies
Disabled
Analityczne pliki cookies zbierają informacje o korzystaniu z danej witryny, takie jak strony odwiedzone przez danego użytkownika oraz wszelkie komunikaty o błędach; nie zbierają informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, a zebrane dane są agregowane w taki sposób, że stają się anonimowe. Analityczne pliki cookies służą do ulepszania działania witryny.
Reklamowe pliki cookies
Disabled
Reklamowe pliki cookies rejestrują Państwa wizytę na naszej witrynie internetowej, strony które odwiedzili Państwo a także linki, które Państwo otworzyli. Zebrane informacje pomogą nam sprawić, by nasza witryna internetowa oraz wyświetlane na niej treści (w tym marketingowe) były bardziej dopasowane do Państwa zainteresowań, a także mierzyć skuteczność aktywności marketingowych lub informacyjnych . Z myślą o realizacji tego konkretnego celu możemy podzielić się informacjami z osobami trzecimi. Pliki cookies tego typu zapamiętują inne odwiedzane przez Państwa witryny internetowe. Tymi informacjami możemy podzielić się z podmiotami zewnętrznymi.