Serwis informacyjny ESG
Kancelarii Prawnej Aleksandra Przybylska-Fąfara

Zasada podwójnej istotności

Dyrektywa CSRD wprowadziła zasadę podwójnej istotności (double materiality).


Zgodnie z tą koncepcją firmy są zobowiązane do zidentyfikowania zarówno swojego oddziaływania (wpływu) na ludzi i środowisko (istotność oddziaływania / wpływu), jak i kwestii zrównoważonego rozwoju, które wpływają finansowo na przedsiębiorstwo (istotność finansowa).


Jest to kluczowy element raportowania CSRD i w bardzo dużym stopniu determinuje zakres raportowania.

Zasada podwójnej istotności to kombinacja istotności oddziaływania (wpływu) i istotności finansowej. Pozwala ona określić, czy dany obszar lub zakres informacji powinien zostać ujawniony w raporcie czy nie. Dany obszar powinien być zaraportowany jeżli jest istotny z punktu widzenia oddziaływania przedsiębiorstwa na otoczenie lub jest istotny z perspektywy finansowej, lub jest istotny dla obu tych perspektyw:

Podwójna istotność - schemat

Zatem analizie podlegają dwie perspektywy:

  1. "inside-out" („od zewnątrz do wewnątrz”), tj. istotność oddziaływania (wpływu)
  2. "outside-in" („od wewnątrz na zewnątrz”), tj. istotność finansowa.

1. Istotność oddziaływania (wpływu) spółki na środowisko i społeczność:

Jak działania podejmowane przez jednostką oddziałują na społeczeństwo i środowisko w perspektywie krótko, średnio i długoterminowej, zarówno bezpośrednio jak i w całym łańcuchu dostaw.


2. Istotność finansowa:

Jak zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem wpływają na daną jednostkę.

Jakie ryzyko i wpływ na firmę, na jej działalność, na jej wyniki finansowe niesie ze sobą środowisko i społeczeństwo oraz kwestie zrównoważonego rozwoju w perspektywie krótko, średnio i długoterminowej?

Podwójna istotność / double materiality
Proces ustalania istotności
  • identyfikacja obszarów oddziaływania, ryzyk i możliwości (szans).
  • zestawienie wszystkich zagadnień zrównoważonego rozwoju dotyczących spółki (długa lista).
  • klasyfikacja i kategoryzacja zagadnień zrównoważonego rozwoju
  • włączenie perspektywy zewnętrznej (interesariusze)
  • podsumowanie kluczowych zagadnień (krótka lista)
  • weryfikacja jakościowa krótkiej listy zagadnień - weryfikacja wewnętrzna oraz z interesariuszami
  • krótka lista zagadnień jako punkt wyjścia do raportowania
  • opracowanie macierzy istotności zgodnie z zasadą podwójnej istotności

Podwójna istotność - kluczowe czynniki analizy

1
Model biznesowy i otoczenie firmy
Co jest istotne dla spółki?
Strategia biznesowa, cele i wartości firmy oraz kluczowe ryzyka w całym łańcuchu tworzenia wartości.
2
Specyfika sektora
Ryzyka i szanse wynikające z danej branży.
Pomocna może być analiza raportów zrównoważonego rozwoju konkurentów branżowych.
3
Oczekiwania interesariuszy
Aktywny dialog z interesariuszami (w tym z inwestorami i udziałowcami) w celu zrozumienia ich oczekiwań i potrzeb na informacje
Zasada podwójnej istotności

Zasada podwójnej istotności pozwala spółce zidentyfikować najważniejsze kwestie istotne dla interesariuszy (stakeholders). To pierwszy krok w celu określenia kluczowych zagadnień, obszarów analizy i pomiaru, a w konsekwencji zakresu raportowania.

Standardy ESRS - baza wiedzy

Wybrane zagadnienia i analizy standardów ESRS

Słownik

Wyjaśniamy skróty i pojęcia

ESG - obszary raportowania

Ład korporacyjny, strategia, wpływ, ryzyka i szanse, wskaźniki i cele

ESRS 1

Ogólne zasady raportowania

ESRS 2

Zasady ogólne dotyczące ujawnień

ESRS E1

Zmiana klimatu

ESRS E2

Zanieczyszczenia

ESRS E3

Zasoby wodne i morskie

ESRS E4

Bioróżnorodność i ekosystemy

ESRS E5

Wykorzystywanie zasobów i gospodarka o obiegu zamkniętym


ESRS S1

Zatrudnienie


ESRS S2

Pracownicy w łańcuchu wartości


ESRS S3

Otoczenie społeczne


ESRS S4

Konsumenci i użytkownicy końcowi


ESRS G1

Praktyki biznesowe


Pliki cookies
Korzystamy z plików cookie oraz powiązanych technologii, aby umożliwić identyfikację użytkownika i jego urządzenia, zapewnić poprawne działanie witryny oraz dostosowane do preferencji użytkownika, a także w celach marketingowych i analitycznych.

Użytkownik może od razu zaakceptować wszystkie rodzaje plików cookie lub ustawić osobiste preferencje poprzez wybranie opcji „Ustawienia cookies”. Możesz też określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dodatkowe informacje na temat celów przetwarzania plików cookie są dostępne w Polityce Prywatności.
Pliki cookies

Ustawienia plików cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies własne w celu prawidłowego działania jej wszystkich funkcji.
Tutaj możesz dokonać szczegółowych ustawień w zakresie plików cookies innych niż niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Ustawiając poszczególne narzędzia jako włączone, godzisz się, by informacje przez nie gromadzone były przetwarzane. Tu możesz zapoznać się z Polityką Prywatności strony.
Niezbędne
Niezbędne pliki cookie są absolutnie niezbędne do prawidłowego działania witryny. Te pliki cookie zapewniają anonimowe działanie podstawowych funkcji i zabezpieczeń witryny i nie mogą zostać wyłączone.
Analityczne pliki cookies
Disabled
Analityczne pliki cookies zbierają informacje o korzystaniu z danej witryny, takie jak strony odwiedzone przez danego użytkownika oraz wszelkie komunikaty o błędach; nie zbierają informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, a zebrane dane są agregowane w taki sposób, że stają się anonimowe. Analityczne pliki cookies służą do ulepszania działania witryny.
Reklamowe pliki cookies
Disabled
Reklamowe pliki cookies rejestrują Państwa wizytę na naszej witrynie internetowej, strony które odwiedzili Państwo a także linki, które Państwo otworzyli. Zebrane informacje pomogą nam sprawić, by nasza witryna internetowa oraz wyświetlane na niej treści (w tym marketingowe) były bardziej dopasowane do Państwa zainteresowań, a także mierzyć skuteczność aktywności marketingowych lub informacyjnych . Z myślą o realizacji tego konkretnego celu możemy podzielić się informacjami z osobami trzecimi. Pliki cookies tego typu zapamiętują inne odwiedzane przez Państwa witryny internetowe. Tymi informacjami możemy podzielić się z podmiotami zewnętrznymi.